Guds hemlighet

"Jesus vill att du ska ha fullständig förvissning om din frälsning. Du kan veta att du är frälst och du kan veta hur du ska behaga Fadern. Du kan veta detta eftersom Jesus lever i ditt liv och ger fullständigt förtroende till dig.

Världen förstår inte dennna hemlighet men för dig är det inte längre ett mysterium. Det faktum att Sonen bor i dig är ett mysterium för världen, men du förstår det eftersom du från början bad Jesus komma in i ditt hjärta när du blev frälst. Guds hemlighet är det faktum att Jesus bor i dig för att ge dig fullständig förvissning om att dina synder är förlåtna och att du har ett framtida hem i himlen."
loggafot15 Elmer L. Towns

 

vallmo tn150