Kärlekens väg

Det är Gud som har skapat himmel och jord, precis så som det står omtalat och omvittnat i Bibeln. Han visade oss Kärlekens väg när han offrade sin egen son, Jesus Kristus, på Golgata kors. Genom denna handling har vi fått en väg till Gud fader, vi har genom Jesu död på korset en väg till total omvändelse och gemenskap med Gud!

När Jesus blev tillfrågad av fariséerna vilket bud som är det viktigaste fick de detta svar: 
Det viktigaste är att "Älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd"

och därefter: "Älska din nästa som dig själv"

Det är så vi ska förhålla oss till Gud och till varandra. Kärlekens väg som Gud själv har visat genom Jesus till frälsning för oss alla på jorden.