Bestämde mig vid unga år

Jag har vuxit upp i en kristen familj och alltid följt med frivilligt till kyrkan där vi haft vårt sociala umgänge och uppgifter att tjäna Gud och andra människor med. När jag var runt tio år bestämde jag mig för att bli döpt. Det innebar att ta ett steg och att visa för mig själv och andra att jag ville leva för Gud. Man kan tycka att jag var ung då och att jag inte visste vad jag gjorde. Men om jag så skulle döpa mig idag så känner jag fortfarande inte Gud fullt ut och vet inte vad livet med honom kommer att innebära. Så stor är Gud, vi blir aldrig färdiga, vi kan alltid komma närmare honom.
loggafot15 Martina

blasippa stenskreva 200