Därför ska du omvända dig

  • Att det finns någon som har skapat dig och älskar dig precis som du är.
  • Att det finns någon som vill göra dig till en hel människa och som kan fylla dina innersta önskningar och behov av kärlek och mening.
  • Att det finns någon som vill bära dig genom livet och som tar emot dig på andra sidan när du tror att livet är slut.
    loggafot15 Martina
krokuspistill 200