Varför Jesus? Varför kristendomen? Det finns ju andra vägar till Gud!

Några vanliga frågor som människor har när de närmar sig Bibeln och den kristna tron är: Vad är det som skiljer Jesus från Muhammed? Vad skiljer kristendomen från andra religioner? Ofta presenteras i dag en bild som skapar ännu mer förvirring. Jesus gjorde dock allt väldigt enkelt och tydligt. heavensdoor 200

Jesus kom för att presentera Guds karaktär, den Gud verkligen är. Han visade på olika sätt hur Gud är en Fader som är annorlunda mot många fäder vi kan möta som barn. Han talade om Gud som en mor som har omsorg om sina barn, som aldrig skulle kunna överge dem. Redan detta talade om en Gud som många hade svårt att ta till sig, för de hade mött så mycket hårdhet och ondska i sina liv att de inte vågade tro på något gott längre. Så har många människor det än i dag. För att hantera dessa till synes motstridiga bilder - en god Gud i en ond värld – är inte lösningen att degradera Gud till att vara någon annan än han är. Den Gud Jesus presenterade, var helt och hållet en och samma person som Jesus själv: ”Jag och Fadern är ett”. Jesus var 100% Gud och 100% människa. Inte 50-50. Gud själv steg ner till jorden för att bli en av oss, för att vi skulle kunna ha gemenskap.

Det som skiljer kristendomen åt är framför allt Jesu egna ord på korset: ”Det är fullbordat”. Allt som krävs för att ha gemenskap med Gud, gjorde Jesus för oss. Alla offer, alla riter, alla renhetskrav, alla traditioner, alla krav, alla tänkbara saker en människa kan komma på att göra för att ”bli mer andlig” eller ”mer gudfruktig” – det gjorde Gud när han i Jesu kropp dog i vårt ställe. Vi talar inte gärna om synd i dag som något straffbart. Men från Guds sida kräver synden – d v s vår ovilja att leva i gemenskap med vår Skapare – vårt liv. Synden har den egenskapen att den skiljer människa och Gud åt. Så vad du än tänker in i begreppet synd, behöver du bara fokusera på en sak: har du gemenskap med Gud, eller har du inte? Om inte: vet du hur lätt det är att få det? Med detta går vi över till nästa särskiljande drag för vad Jesus ville säga oss människor!

Johannesevangeliet kapitel 10     
Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare.
Men den som går in genom dörren är fårens herde.
För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem.

Här talar Jesus till människor vars liv handlar om överlevnad. Fåren gav inkomster, ull till kläder, kött till mat och även offer till de gudstjänster man då hade. Det här var en värld de var hemtama i. Jesus talade även ofta om himlen som just ett hem, där Gud är vår Far och vi människor kan få bli hans barn. Han talade om familjen, om fäder, mödrar och barn, om söner som kom tillbaka från förnedring och döttrar som fick upprättelse från förtryck. Han mötte barnen som ingen annan, och försäkrade dem om en plats i himlen. Det hem eller fårfålla som Jesus talar om är en bild på Guds rike, där de andliga verkligheterna finns som kallas för välsignelser*. Detta har människor i alla tider känt till, och på olika sätt försökt finna en väg för att nå dit. Det Jesus säger i de citerade orden ovan, är att människor mycket väl kan komma åt vissa andliga ting utan att möta Jesus. Människor kan nå fram till andliga sanningar, men genom att ”ta sig in på något annat ställe”. Jesus kallar dessa för ”tjuvar och rövare”. Varför?

Den som bor i huset tar vägen genom dörren. Man har nyckeln till sitt hus och man är en i familjen. Familjemedlemmar kan inte stjäla saker i sitt eget hem, det är ju deras gemensamma ägodelar. De kan bo i huset, gå in och ut, röra sig fritt och ta vad de behöver när de vill. De har fri tillgång till alltsammans, och kan stanna kvar så länge de vill. Det är familjemedlemmens rättigheter. För tjuven däremot, gäller något annat.

En tjuv kan inte ta sig in genom dörren. Vanligen tar sig tjuvar in genom andra ingångar, fönster eller mer lättöppnade bakdörrar. Men huvudentrén undviker man som tjuv. En tjuv kommer inte till sitt eget hus eller hem. Vad än en tjuv kommer över där i huset, så blir det stöldgods. Tjuven har inte rätt att ta någonting där, och även om han lyckas övergår inte äganderätten till tjuven.

En tjuv kan heller inte bosätta sig i huset, inte förbli där permanent som om han bodde där. När husets ägare kommer hem, körs tjuven ut och åker i fängelse. Den liknelse Jesus talar om säger väldigt tydligt hur Gud ser på alla de vägar människor använder för att ta sig ”till himmelen”, de andliga sfärerna eller ”Guds rike”. Vad man än kallar sitt sökande, förblir man en tjuv som bara kommer åt någon enstaka godbit – men får aldrig helheten och blir aldrig tillfredsställd. Inte förrän en människa har fått nåd hos husets herre och blivit upptagen i dennes familj, får hon frid – blir fullkomligt tillfredsställd. Då får människan tillgång till allt som finns i Guds rike!

*Välsignelser betyder att Gud låter alla sina resurser ställas till ditt förfogande om du är i förbund med honom. Att bli välsignad innebär att allt gott som du någonsin kan tänkas behöva är på väg till dig genom Guds omsorg. Att vandra i välsignelse kräver dock ett partnerskap med Gud, ett nära förhållande i sann kärlek. Guds kärlek är fullkomligt villkorslös och vi varken behöver eller kan göra något för att förtjäna den. Men att vandra i välsignelserna är förbundet med villkor, eftersom det handlar om en vandring tillsammans med Gud i hans helighet.
loggafot15 Titti